Prava putnika

Prava putnika u pomorskom prijevozu

Opširnije na: agencija-zolpp.hr/prava-putnika/

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_841.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2132.html

Opširnije na: www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0861.htm

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu

- Ostvarivanje prava besplatnog prijevoza

Opširnije na: www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1003.htm

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

- Ostvarivanje prava besplatnog prijevoza

Opširnije na: www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/1910.htm"